In de klas

In elke les past een gedicht

Gedichten schrijven, lezen, hardop zeggen of uit het hoofd leren. Gedichten verzamelen, gedichtenposters maken, gedichten in de gangen hangen of met stoepkrijt op het schoolplein.

Gedichten voor als je verdrietig bent, verveelde gedichten, gedichten over water.
Vertaalde gedichten, en gedichten om nooit te vergeten.

Bij elk gedicht past een les – over het gedicht, of over iets waar het gedicht je aan doet denken. Als route en opstap naar weer nieuwe gedichten.

Op elke school past een gedicht.
In de Voorschool, in de Nt2-groep, of op de universiteit.
Op de vakopleiding, en in het programma voor laaggeletterden.

Mail met trees(@)treesengedichten.nl voor jouw combinatie van gedicht en les.