Ik stond aan de wieg van team en bedrijf Huis van Gedichten, en bouwde dat uit sinds 2004 tot in medio 2015 tot een organisatie met een maatgericht poëzie-aanbod in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat deed ik op basis van haar landelijk georiënteerde praktijk als docent creatief schrijven.

Na het volgen van de Leergang Cultuuronderwijs (RUG, 2013) verruimde mijn perspectief  en  kreeg ik nieuwe gereedschappen. Het dak ging van mijn hoofd, ik kon weer fris en verder denken, en zo veranderde mijn focus &  werkterrein. Poëzie kreeg opnieuw een plek binnen het bredere terrein van de kunsten. Denken over en vaardigheden in het cultuuronderwijs werden scherper.

Inmiddels verschuift mijn aandacht  meer en meer naar de betekenis die het het maken en ervaren van kunst in het dagelijkse bestaan kan hebben, praktisch, en theoretisch.

Concreet betekent dat dat ik nog steeds – bijvoorbeeld – poëzieles geef. Tegelijkertijd betekent het dat de mix van praktijk en theorie me momenteel steeds weer nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt. Ik geniet van het bestaan als lerende mens.

Ga naar Poëzie is cultuuronderwijs
Ga naar Missie
Ga naar Poëzieles